Topografia

La topografia corneal és una prova que fa una anàlisi del relleu de la superfície de la còrnia permetent-nos avaluar la seva forma  i corbatura amb la finalitat de detectar irregularitats.
Aquesta informació és imprescindible pel diagnòstic precoç de malalties degeneratives corneals i a més ens proporciona la informació necessària per a l'adaptació de lents de contacte a mida.