Retinografia

Una retinografia és la realització de fotos de la retina de manera que permet veure petits detalls i possibles anomalies del fons d’ull. És una prova diagnòstica indolora, ràpida i innòcua. Aquests resultats s'envien via telemàtica a un metge oftalmòleg expert en retina qui els avaluarà i en 24-48 hores ens emetrà un informe complet amb les seves valoracions.