Mesura pressió ocular

Disposem d'un tonòmetre per mesurar la pressió intraocular.

Aquesta mesura periòdica és fonamental en pacients de glaucoma, tant per fer un seguiment exhaustiu de la patologia i control de l’efectivitat del tractament, com a nivell preventiu per aquelles persones susceptibles de desenvolupar-la.