Assegurança gratuïta

Davant d’un defecte de fabricació la garantia d’Òptica Agustí cobreix un 100%  tant de la muntura com dels vidres durant dos anys. En aquest cas es canviaria el producte pel mateix o per un de similars característiques. No cobriran la garantia aquells productes que hagin estat malmesos per un ús inadequat.

A més, Òptica Agustí ofereix una assegurança gratuïta que cobreix durant el primer any el 40% de l‘import de la reparació en el cas de trencament.