ULLERES DE SOL NO HOMOLOGADES

22/06/2018

Un elevat porcentatge d'ulleres de sol són venudes en mercats i establiments no sanitaris d'òptica, no complint la normativa de seguretat i qualitat

El 29,6%  d’ulleres de sol es compren en tops manta i mercats. Aquest canal, sense cap regulació, ven més de 6 milions d’unitats. Gairebé 4 milions d’unitats s’utilitzen per promocions com diaris i revistes, altres 2 milions es distribueixen en basars, petits comerços tipus “tot a 1 €”  i benzineres.

Això representa que prop d’un 60% de les ulleres de sol que es distribueixen a tota España són canals amb molt baixa garantia de qualitat.

Un estudi realitzat per la Universitat Complutense de Madrid sobre els filtres de les lents d’ aquest tipus d’ulleres mostra que un 93% de les ulleres analitzades no cumpleixen amb la normativa vigent i suposen un risc per la salut visual i ocular:

  • Entre el 40 i 45% de les lents no són de potencia neutra, això pot ocasionar fatiga visual.
  • El 57% de las lents tenen aberracions prismàtiques perifériques superiors al valor tolerat, això pot donar lloc a marejos, malestar o inclinació del terra.
  • Només el 75% elimina en la seva totalitat la radiació UV mínima que la legislació determina.
  • Un 20% no són aptes per a la conducció diurna degut a la baixa transmitancia lumínica.

 La majoria d’aquestes ulleres porten addherides las característiques òptiques, el còdig CE i les instruccions de manteniment, donant lloc a major confusió als usuaris.

 Amb tot això, no hi ha dubte que estem davant un problema de salut pública. Els òptics-optometristes recomanem assessorament i compra en establiments sanitaris d’òptica, on es garantitza el cumpliment de la normativa de seguretat i qualitat.

 

 

  • ulleres de sol no homologades