LLUM BLAVA

13/02/2019

Llum blava “bona” i “dolenta”?
Quina llum blava és la que ens perjudica?

La llum visible està formada pels raigs de diferents colors que els nostres ulls poden percebre, aquests són els colors de l’Arc de Sant Martí. La llum blava visible prové de fonts naturals, és el cas del sol, i de fonts artificials, com les bombetes, les llum LED i les pantalles.

El fet que veiem un objecte d’un color o un altre és degut que, quan tots els raigs de llum visible incideixen sobre l’objecte, alguns són absorbits per la seva superfície (els que no veiem) i altres són reflexats per la mateixa ( els que veiem).

 Cadascun dels raigs que conté la llum visible té una longitud d’ona diferent. Els raigs de llum que tenen longitud d’ona més llarga contenen menys energia, i aquells amb longituds d’ona curtes tenen més energia.

Es considera que la llum blava representa, aproximadament, el 25% dels raigs que formen l’espectre de llum visible. Aquesta llum blava té varies tonalitats que van desde la llum blau-turquesa a la llum blau-violeta, que és la que té la longitud d’ona més curta, i per tant, la més perjudicial pels ulls. El 25% de la llum blanca que emeten les pantalles és en realitat llum blava. Els raigs ultra-violeta pertanyen a l’espectre de llum no visible i la seva longitud d’ona és inferior que qualsevol de l’espectre visible.

La llum blau-turquesa o blau “bona”: aquests raigs presenten importants beneficis per la salut. Col.laboren al bon funcionament del rellotge biològic, de regular la temperatura corporal i participa en els processos cognitius i de memòria.

La llum blau-violeta o blau “dolenta”: aquests raigs són perillosos per la salut ocular. Accelera la mort de les cèl.lules de la retina, que a llarg termini, deteriora la visió i afavoreix l’aparició de patologies com la DMAE , que pot acabar en ceguera.

No obstant la llum blava prové del sol i de fonts artificials, estudis recents demostren que les pantalles dels dispositius electrònics (tablets, ordinadors, mòbils,etc) i llums LED emeten una major quantitat d’aquesta llum.

Alguns consells per reduïr aquests efectes negatius serien:

 

  • Seguir una alimentació sana, rica en fruites y verdures, que aporten a la retina antioxidants que la protegeixen de las emisions nocives de la llum blau-violeta.

 

  • Practicar esport habitualment per permetre una suficient oxigenació dels teixits oculars.

 

  • Protegir els ulls amb lents que incorporen filtres contra la llum-violeta.